SoleOPS 3.10.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat

HAMI OY

Hämeen ammatti-instituutissa opitaan todellisissa tilanteissa ja oikeissa töissä, ja ammattiin valmistutaan ohjatun työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla.

Evo, Lepaa ja Mustiala ovat perinteikkäitä metsä-, puutarha- ja maatalousalan koulutuspaikkoja. HAMI jatkaa historiallisten opistojen toimintaa nykyaikaisin ottein, uusin menetelmin ja alan viimeistä tekniikkaa hyödyntäen. Meijerialan yksiköstä valmistuu ainoana Suomessa ammatillisen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä. Liha-alan monipuolinen koulutustarjonta on pääasiassa yritysten kanssa yhteistyössä tehtävää oppisopimuskoulusta. Liikenneopetuskeskuksen keskeinen tehtävä liikenneopettajakoulutuksen lisäksi on yleisen liikenneturvallisuuden kehittäminen sekä kuljettajien asenteisiin ja ajotapaan vaikuttaminen. Johtamisen erikoisammattitutkinto ja lähiesimiestyön ammattitutkinto antavat valmiuksia esimiestyöhön.

HAMIssa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. HAMI järjestää myös ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta metsäalalla, puutarha- ja viheralalla, maatalousalalla, meijerialalla ja liikennealalla.

Perustutkinto (HAMI)
Vapaasti valittavat ja vaihtoehtoiset opinnot
Ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto