SoleOPS 3.10.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Tervetuloa käyttämään SoleOPS -järjestelmää

SoleOPS on selainpohjainen opetuksen ja opettajien työajan suunnittelun väline. Sen avulla voidaan tehdä mm.

  • Saapumisryhmien opetussuunnitelmat, opetustarjonta ja toteutussuunnitelmat
  • Osaamiskartat opiskelijoiden tavoitteelliseen opiskeluun johdattamiseksi
  • Opettajien työaikasuunnitelmat

Syötetystä tiedosta voidaan tuottaa raportteja koulutusohjelmajohtajien ja ammattikorkeakoulun hallinnon tarpeisiin. SoleOPS:sta tiedot siirtyvät tarvittaessa myös muihin järjestelmiin, esim: opiskelijahallintoon, lukujärjestysohjelmaan ja virtuaaliseen oppimisympäristöön.

Opiskelijoille järjestelmä tarjoaa helpon tavan päästä käsiksi koko ammattikorkeakoulun opetustarjontaan ja omaa opiskelua koskevaan tietoon opetussuunnitelmista yksittäisten opintojaksojen/teemojen toteutussuunnitelmiin saakka.

Koulutusohjelmajohtajille ja opettajille se on paikka, josta löytyy uusin tieto opetussuunnitelmista, lukuvuoden opetustarjonnasta, opintojaksojen/teemojen toteutussuunnitelmista ja opettajien työaikasuunnitelmista.

Pääosa järjestelmän tarjoamista palveluista on vapaasti kaikkien käytettävissä